Etiquetas » Varia

Proxectos, tarefas, tempos

No acto de celebración do cincuentenario da revista Grial, Xesús Alonso Montero, presidente da RAG, reseñou o peche que a censura levou a cabo a partir do número 3. 475 palabras máis

De Profundis